15, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

దేశభక్తి అంటే....


మొక్కవేసి చెట్టును చేయటం దేశభక్తి

చెత్తను రహదారిలో వేయకుండటం దేశభక్తి

 చెత్త తీయకుంటే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయటం దేశభక్తి 

 క్యూ లో నించోటం దేశభక్తి

క్యూ లో నించోని వాడ్ని నిలదీయటం దేశభక్తి

 ఎదుటవారిని గౌరవించటం దేశభక్తి

 నదుల్లో కుళ్ళుకాలవలు మళ్ళించకుండటం దేశభక్తి

 ఓటువెయటం దేశభక్తి

 ఓటు అమ్మకుండటం దేశభక్తి

 ఓటు కొనకుండటం దేశభక్తి

 రాజకీయాల్లో గుడ్డిగా వారసత్వన్ని పోషించకుండటం దేశభక్తి

 శుష్క వాఘ్దానాలు చేకుండుట దేశభక్తి  

 ప్రభుత్వ పాఠశాలల స్థాయి పెంచటం దేశభక్తి 

 ప్రభుత్వ ఆశుపత్రుల స్థాయి పెంచటం దేశభక్తి  

 బోరు బావులలొ భావి పౌరులు పడకుండా చేయటం దేశభక్తి  

 తాప్ప తాగి వాహనాలు నడిపేవాడ్ని జైల్లో వేయటం దేశభక్తి

 అమ్మాయిలను వేధించేవాడ్ని చెప్పుతో కొట్టటం దేశభక్తి

మనం వాగ్దానం చేద్దాం....
మనవి శుష్క వాగ్దానాలు కానీయరాదని మనవి చేద్దాం

స్వచ్ఛ, స్వస్థ, స్వతంత్ర భారతానికి

  జైహింద్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి